Kinh tế phục hồi với mức tăng trưởng GDP cao nhất trong 8 năm

ĐNĐT - Kinh tế năm 2015 tiếp tục đà phục hồi với mức tăng trưởng GDP đạt 6,68%, cao nhất trong 8 năm qua.
 
Đây là kết quả được Chính phủ đánh giá tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, khai mạc sáng ngày 28-12.
 
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.
 
Báo cáo của Chính phủ cho thấy, GDP đạt được trong năm 2015 cao hơn kế hoạch đề ra 6,2%. Động lực tăng trưởng chủ yếu của năm 2015 là sự phục hồi và tăng trưởng sản xuất công nghiệp, sự tăng nhanh của sản xuất và xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI; tiêu dùng trong nước, sức mua và tổng cầu được cải thiện, lạm phát thấp; việc thực hiện các luật mới có liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh đã có tác động...
 
Năm 2015, năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 3 bậc từ vị trí 93 lên vị trí 90. Vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm ngoái; số dự án cấp mới tăng 26%; thu ngân sách tính đến 15-12 ước đạt 884,755 nghìn tỷ đồng, bằng 97,15 dự toán và ước sẽ vượt dự toán; an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực; 1,63 triệu lao động được tạo việc làm, hộ nghèo giảm còn dưới 4,5%.
 
Chính phủ đánh giá chung: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ít biến động, chỉ số giá tiêu dùng thấp; chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; công tác quản lý thu - chi ngân sách Nhà nước được tăng cường.
 
Kinh tế tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng vượt mục tiêu đề ra, tạo đà phát triển trong 5 năm tới; cơ cấu lại nền kinh tế đạt nhiều kết quả; môi trường kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu có cải thiện đáng kể; thu hút và giải ngân vốn FDI phát triển khá; công tác đào tạo nghề được quan tâm; an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm; công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế đạt được nhiều kết quả tích cực; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền; trật tự xã hội được đảm bảo.
 
Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2016 tại Nghị quyết của Quốc hội với mục tiêu tổng quát là: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2015, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, đảm bảo phát triển bền vững.
 
Tin và ảnh: S.TRUNG - baodanang.vn