Dự án đang thực hiện

STT
CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM SẢN PHẨM CUNG CẤP
SL
1
Công ty TNHH thực phẩm Sáng Ngọc Đà Nẵng Nhà xưởng sản xuất
01
2 Công ty Cổ phần ĐT PT TM Trường Sơn Thừa Thiên Huế Trạm cân ô tô 100 tấn 3m x 18m 01
3 Công ty TNHH Thương mại Đông Tây Đà Nẵng Cầu trục 5 tấn 01
4 Công ty TNHH Trường Phiêm Quảng Bình Cầu trục 3 tấn 01
5 Công ty TNHH Xây lắp III Petrolimex Đà Nẵng Cầu trục 5 tấn 01
6 Công ty TNHH Cường Tiến Minh Đà Nẵng Trạm cân ô tô 60T 01
7 Công ty TNHH Cường Tiến Minh Đà Nẵng  Nhà xưởng sản xuất 02
8 Công ty CP Prime Đại Lộc Quảng Nam Móng và nhà thép bao che nhà lò tầng sôi số 3 01
9 Công ty CP Đầu tư xây dựng Toàn Trung Đà Nẵng Trạm cân ô tô 80T, 3m x 18m 01
10 Công ty TNHH Trương Phiêm Quảng Bình Cẩu trục 3 tấn dầm đơn 01
11 Anh Trường - Nghệ An Quảng Bình Trạm cân ô to 80 tấn, 3m x 12m 01
12 Doanh nghiệp tư nhân Phát Huy Thừa Thiên Huế Trạm cân ô tô 60 tấn, 3m x 12m` 02
13 Anh Tri - Đà Nẵng Đà Nẵng Trạm cân ô tô 60 tấn, 3m x 10m 01
....