Admin Sales
Địa chỉ:
Đường số 6, KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Gửi Email bài này:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại:
0236.3764677 (Ext: 101)
Mobile:
0985 355 000
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.