NHÀ THÉP TIỀN CHẾ KHO VẬN LIÊN CHIỂU

Hạng mục cung cấp: Thiết kế, thi công và lắp dựng hoàn thiện nhà thép tiền chế 15.000m2
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kho Vận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Địa chỉ: Đường số 11B, Khu công nghiệp Thanh Vinh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng